Voorganger Ds. Daniel Smink

Voorganger Ds. Daniel SminkEven voorstellen: mijn naam is Daniel Smink. Ik ben getrouwd en heb drie zonen. Ik ben van jongsaf aan opgegroeid met God, de Bijbel en het voorgangerschap. Na de Havo ging ik als beroepsmilitair werken bij de Luchtmobiele Brigade. Nadat ik tot een bewuste keuze kwam en Jezus aannam als mijn Redder en Verlosser, heb ik tijdens mijn uitzending naar Irak een roeping ervaren van God om te gaan werken aan Zijn Vrede (Johannes 14: 27).

Johannes 14: 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Ik ben mijn studie theologie echt begonnen in 2006 aan de Evangelisch Theologische Hogeschool in Ede. Na die studie mocht ik nog studeren aan het Baptisten Seminarium in Barneveld waar ik mijn kerkelijk diploma mocht behalen. In 2012 was ik klaar voor de start.

Voorgangerschap is voor mij een verantwoordelijke taak, waar ik de mensen door Bijbelonderwijs en persoonlijke ontmoetingen mag dienen om te leven naar Gods Woord. Ik geloof dat het een leidende taak is maar daarmee ook een dienende taak. Ik heb een hart voor het bereiken van mensen met het evangelie (Gods Vrede). De hele Bijbel is een geweldige manier waarop God Zich bekend maakt aan mensen. Het evangelie van Lucas verwoordt dat voor mij op een treffende manier. God mag mensen (aan)raken, zodat ze in Hem gaan geloven.

Zelf kom ik uit een gezin van 7 kinderen (3 broers en 3 zussen). Het voorgangerschap heb ik van kinds af meegemaakt. Hoewel ik er eerst niets van wilde weten (je doet het toch nooit goed vond ik) heeft God me toch geroepen voor deze taak. Hem wil ik gehoorzamen en dienen. Ik vind het nu een geweldig voorrecht dat je daarin samen met de gemeente Gods weg mag zoeken.