Het jaarthema van 2017/2018 is: ‘Gezonde(n) gemeente’

Elk jaar proberen we een koers uit te zetten voor een heel seizoen. Die koers is een leidraad voor het hele jaar waarop we ons (mogen) richten. Natuurlijk richten we ons uiteindelijk altijd op God en is het God die ons daarin leiden wil. Toch kan het helpen om te groeien als gemeente en als gelovige om een vlek aan de horizon te schetsen waar je naar richt.
Het nieuwe jaarthema vanaf startzondag op 17 September 2017 zal worden:

9 Kenmerken van een Gezonde(n) Gemeente.

Je denkt misschien: “9 kenmerken? Wie zegt dat? zijn het er niet meer?” Natuurlijk zijn er meer kenmerken waaraan een gemeente zou kunnen voldoen. Maar we richten ons op deze negen kenmerken. Ze zijn uit de praktijk tot stand gekomen. Mark Dever is een senior pastor voor de ‘Capitol Hill Baptist Church’ in Washington. Hij zocht naar een aantal kenmerken die terug te zien (zouden moeten) zijn in een gezonde gemeente. Daar zijn de negen kenmerken (9 marks) vandaan gekomen. Ze zijn dus niet de enige kenmerken, maar wel negen belangrijke kenmerken.

Per maand behandelen we een van de negen kenmerken. Dat zijn:

 • Het Woord centraal (oktober): heel de Bijbel staat centraal in de gemeente van Jezus Christus. In een aantal zondagen gaan we het belang van Gods Woord en Bijbel-verklarende prediking door.
 • Een Bijbelse leer (november): dat wil zeggen dat we op basis van Bijbelse overtuigingen bijeen komen, wetend wie God is (voor zover we dat kunnen). We staan ergens voor. We hebben overtuigingen geworteld in Gods Woord. op 12 oktober is er dan ook een gemeenteavond rondom ons geloofsdocument, waarin de kern van onze Bijbelse leer beschreven staat en waar we alvast over in gesprek gaan. Op een later tijdstip zal de gemeente hierover gaan stemmen.
 • Evangelie centraal (december): voortbouwend vorig seizoen (Evangelie centraal in je kerk) houden we vast aan het zuivere Evangelie dat Jezus kwam om zondaren te redden uit liefde voor de mensen en uit gehoorzaamheid aan de Vader. Kerst past daar prachtig in!
 • Bijbelse bekering (januari): dat het begrip bekering soms onduidelijk kan zijn blijkt vaak wel door de verschillende opvattingen. Maar wat betekent bekering nu eigenlijk? Wat is die radicale verandering in het leven van mensen eigenlijk?
 • Bijbelse evangelisatie (februari): iets waartoe iedere gelovige wordt opgeroepen! Of om het in een gevleugelde uitspraak van Gerhard Oncken te zeggen: “iedere Baptist een evangelist.”
 • Zorg voor discipelschap en groei (maart)
 • Bijbels lidmaatschap (april): de gemeente is geen gebouw of een organisatie. Het zijn de mensen onder Christus die de gemeente vormen. Ook mogelijk om hierover een spreker uit te nodigen
 • Bijbelse tucht (mei): Dit onderwerp kunnen we door iemand anders eens laten uitleggen op een gemeenteavond. Daarop borduren we dan in de diensten verder.
 • Bijbels leiderschap in de gemeente (juni)

Ze zijn dus niet de enige kenmerken, maar wel negen belangrijke kenmerken.

U bent welkom in onze diensten, welkom in onze huizen en welkom om mee te doen aan diverse activiteiten rondom dit jaarthema. We verwachten rond Kerst en Pasen weer evangelisatieacties op touw te zetten. Doet u mee?!

Mocht u een Bijbelstudie willen volgen, dan kan dat. Wij komen op maandagmiddag samen in ons gebouw aan de Azaleastraat vanaf 14:00 uur. De eerste bijeenkomst is op 2 oktober 2017 en daarna iedere twee weken. Dat zijn dus de even weken.
Let op! Er zijn enkele uitzonderingen! Er is GEEN Bijbelstudie op:

 • 30 oktober (i.v.m. vakantie)
 • 25 december (i.v.m. kerst)
 • 8 januari (i.v.m. een studieweek) en
 • 2 april (i.v.m. Pasen)

U hoeft geen lid te zijn.

Wees welkom!!!