Kring voor nieuwkomers

Dit jaar gaan we van start met een nieuwkomerskring waarin we het boek ‘Geboren om te vliegen’ van Henk Stoorvogel en Eugene Poppe behandelen. We behandelen telkens 1 hoofdstuk waarbij we in gesprek gaan over de vragen. Het geeft je ook de gelegenheid elkaar beter te leren kennen. Ieder seizoen begint er een nieuwe kring. Zodra het seizoen voorbij is mag de kring zelf besluiten of ze met elkaar verder willen of zich liever aansluiten bij andere kringen binnen onze gemeente. We moedigen het zeker aan om op een of andere manier bij een kring betrokken te zijn om makkelijker ‘in de gemeente’ te kunnen groeien.

Om een indruk te krijgen van het boek dat we gebruiken kan je op www.geborenomtevliegen.nl meer informatie vinden.

Maandagavondkring voor 25-50 jaar

De kring is momenteel samengesteld uit leden van grofweg tussen de 25 en 50 jaar. Elke twee weken komen we op de maandagavond bij elkaar. We beginnen de avond eerst informeel om te delen wat er op ons hart ligt of wat we meegemaakt hebben. Daarna beginnen we met het programma. Hiervoor gebruiken we een programmaboekje dat als leidraad dient voor de avond. Het boekje heeft vaak een bepaald thema en het doel is te leren uit de Bijbel en elkaars opvattingen hierover te horen. Dit jaar doen wij mee met het jaarthema van de gemeente: Jezus (is mijn) Leven. Daarvoor gebruiken we het boek van Henk Stoorvogel ‘Jezus Leven, volgen in het ritme van de rabbi’

Ben je benieuwd of dit wat voor je is. Komt gerust eens langs. Wil je het boek bestellen of een indruk krijgen van het studiemateriaal? kijk dan op de website van Henk Stoorvogel of op deze link

Maandagavondkring voor ouderen

Iedere maandagavond van de even weken komen wij als Kring in ons gebouw bij elkaar.

We beginnen op 19.30 uur en stoppen uiterlijk om 21.30 uur.

De avond heeft altijd dezelfde indeling:

    1. we beginnen met gebed om een zegen en het zingen van enkele liederen.
    1. Daarna ontmoeten we elkaar eerst onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers
    1. Tijdens en na de koffie delen we met elkaar hoe het gaat. Soms loopt dat wat uit, maar daar nemen we graag de tijd voor.
    1. We brengen onze blijdschap en onze nood bij God met en voor elkaar in gebed.
    1. Uiteindelijk besteden we aandacht aan Bijbelstudie en geloofsverdieping. Dit seizoen volgen we hetzelfde materiaal als andere kringen vanwege het jaarthema ‘Jezus (is mijn) leven’.  Wil je dit boek graag bestellen of een indruk krijgen van het studiemateriaal? kijk dan op de website van Henk Stoorvogel

Tijdens de les dwalen we wel eens van het oorspronkelijke onderwerp af doordat er bepaalde raakvlakken met onze dagelijkse situaties zijn of dat iemand zich persoonlijk aangesproken voelt, uiteraard wordt daar dan gezamenlijk aandacht aan gegeven.

Belangrijk is  dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar mening te geven zonder dat je je “aangevallen”  hoeft te voelen.

Al met al zijn we dankbaar dat wij op deze, zo ongedwongen manier, veel mogen leren van wat God ons in Zijn Woord heeft gegeven voor het dagelijks leven.

Maandag middag kring

Maandagmiddag om de week hebben we in ons gebouw een kring voor mensen die liever overdag willen en kunnen verdiepen in het geloof. Zoals bij iedere kring houden we dezelfde indeling aan van ontmoeting, delen en gebed en Bijbelstudie. We vinden het belangrijk op deze manier te kunnen graven in Gods Woord. Het is evengoed belangrijk om er ook doordeweeks voor elkaar te kunnen zijn. We beginnen om 14:00 uur en eindigen om 15:30 uur. Momenteel zijn we met ongeveer tien leden, maar we vinden het altijd fijn als er mensen bij komen. Als u of jij dat wilt, meld je dan aan via deze link: contact

Wil je het boek bestellen of een indruk krijgen van het studiemateriaal? kijk dan op de website van Henk Stoorvogel

Van harte uitgenodigd!