Baptisten

We belijden net als andere christenen dat Jezus Christus Gods Zoon is. Jezus werd naar de wereld gezonden om de mensen te redden. De Naam Jezus betekent ook: God red! Door Jezus mogen we opnieuw in relatie met God leven. Daarvoor heeft Jezus aan het kruis gehangen en heeft Hij Zijn leven gegeven. Maar Hij is ook opgestaan uit de dood. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven aan God heeft gegeven mag zich een kind van God noemen. Baptisten geloven dat God ons door Jezus roept en dat je ook persoonlijk moet antwoorden en Jezus wil volgen. Zo geef je antwoord op Gods liefde. Baptisten geloven dat je na je persoonlijke antwoord op Gods roep gedoopt mag worden. Tot geloof komen is het werk van de Heilige Geest. Net als in de Bijbel ga je in de doop helemaal onder water.

Het woord Baptist komt van het Griekse woord dat de Bijbel gebruikt voor ‘dopen’ of ‘onderdompelen’. De doop is het zichtbare teken voor de start van een nieuw leven met God. De Bijbel is voor ons Gods Woord en hanteren wij als richtsnoer in geloof en leven.

Een ander kenmerk van Baptisten is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Hierdoor zijn Baptistengemeenten vaak verschillend van karakter en dragen zo bij tot de veelkleurigheid van de wereldwijde kerk. Op de ‘kerkelijke kaart’ van Nederland bevinden wij ons ongeveer in het midden; zo tussen de traditionele kerken en de Evangelische en Pinkstergemeenten. Samen met ongeveer 90 andere Baptistengemeenten is onze gemeente aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Inmiddels vind je in bijna elk land wel een baptistengemeente. Als deel van de wereldwijde christelijke kerk vormen zij één van de grootste geloofsgemeenschappen.

Wilt u meer informatie over het Baptisme in het algemeen en Baptistengemeenten in Nederland?

Kijk dan op de site van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.