Baptisten Gemeente Winschoten maakt deel uit van het IKEP

De Baptisten Gemeente Winschoten maakt deel uit van het IKEP (Interkerkelijk Evangelisatie Platform). Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal kerken in Winschoten, te weten:

Het doel is het samen verspreiden van Gods blijde boodschap.

Hieraan wordt vorm gegeven door o.a. het houden van de Doedagen voor kinderen in de Herfstvakantie en een gezamenlijke Kerstnachtdienst.