Gebedsgroep op de zaterdagavond

In principe iedere zaterdagavond om 19:00 uur komen wij bijeen voor een bidstond. Deze gebedsgroep is voor iedereen toegankelijk. Iemand van de vaste deelnemers breidt de avond voor en leidt deze avond.

Tijdens deze samenkomsten doen wij de volgende dingen:

  • er is ruimte voor een korte overdenking (stukje Bijbeltekst met uitwerking). Meestal krijgt de avond daardoor een bepaald thema.
  • de lopende zaken binnen de gemeente worden besproken met het weekvenster als leidraad. Maar ook kan iemand nog “nieuwe lopende zaken” in brengen. Op basis hiervan worden gebedspunten besproken.
  • ook kunnen er (persoonlijke) gebedspunten worden ingebracht. Nu er een nieuw emailadres* is kan het zijn dat daarop ook gebedsverzoeken zijn binnengekomen.
  • er worden een aantal liederen gezongen, waarin wij de Heer groot maken met lofprijs en aanbidding. Hiermee bereiden wij ons voor op de tijd van gebed
  • en tot slot is er natuurlijk een periode van gebed. In deze periode wordt de Heer gedankt, doen wij voorbede, brengen wij de gebedspunten voor de troon van God, bidden wij voor de eredienst van de komende dag enzovoort. De gebeden worden veelal een voor een hardop uitgesproken. Soms wordt spontaan een lied ingezet, soms bepaalt de Heilige Geest ons bij een bepaald punt waarvan de Heer wil dat wij daarvoor bidden.

De bidstond wordt meestal afgesloten met 1 of meerdere liederen om de Heer dank te zeggen voor de avond. De bidstond is in principe omstreeks 20:00 uur voorbij.

Soms wordt nog wat nagesproken en gebeden.

Zoals geschreven is iedereen welkom. Misschien bent u niet gewend om “samen met vreemden” te bidden, of vindt u het lastig om “hardop” te bidden. Dat geeft natuurlijk niet. U kunt ook “stil” met ons overeenstemmen in gebed.

De bidstond wordt door ons ervaren als een moment van “quality-time” (een kostbaar moment) in de week. Een moment waarin wij in rust en eenvoud bij een mogen komen als broeders en zusters, om in nederigheid onze Heer te zoeken.

Het is niet alleen goed, maar ook “fijn” om voorbede te doen voor de gemeente, uw broeders en zusters, de noden van de wereld en al waarvoor gebeden kan worden.

De gebedsgroep groeit de laatste maanden. Niet alleen in aantal deelnemers, maar ook groei en verdieping in geloof.

Wij zien u graag eens op één of meerdere van onze samenkomsten, u bent van harte welkom.

Namens de gebedsgroep,

Broeder en zuster Schoonmade

* U kunt uw gebedsverzoeken en vragen rond gebed naar ons sturen via onderstaand formulier