Themadiensten

Een aantal keren per jaar hebben we themadiensten met toneel, zang een preek en gebed. We proberen jong en oud daarin te betrekken.