Zending

Zending wordt verwoord in de opdracht die de Here Jezus Zijn discipelen opdraagt in Mattheus 28 vers. 19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Fam. Bruintjes – Contanza Roemenië

Maar Jezus kwam om leven te geven! Dat willen we laten zien aan deze mensen door met ze op te trekken en met hen samen te werken binnen ons werkproject. Verbonden zijn en in verbinding brengen.

Hoe verschillend we ook zijn, we hebben allemaal iets te bieden en we zijn allemaal waardevol. Dat is voor ons misschien heel vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Wij werken met mensen uit de armere wijk in Constanta, Roemenië. Dit doen we omdat wij willen dat ook zij hun waarde kennen en daarom een leven kunnen leiden dat van waarde is voor hunzelf, hun gezinnen en de samenleving.

Sinds 4 jaar wonen wij als gezin in Roemenië en wij zijn deel van YWAM (jeugd met een opdracht). Onze thuisgemeente is de baptistengemeente in Nieuw-Weerding, maar als tiener heb ik (Tineke) vaak hier (Winschoten) in de kerk gezeten en de verhalen van het Roemenië comité gehoord.

Zo lang ik me kan herinneren wilde ik “iets in de zending doen”. Ook al had ik als kind geen idee wat dat zou betekenen, ik wist wel dat er te veel dingen niet eerlijk zijn en dat Jezus daar wat aan kan doen. Gelovend als een kind😊

Na een buitenlandstage en een bijbelschool ben ik terug naar Nederland gegaan. Marcel en ik hebben elkaar toen leren kennen en samen zijn we gaan zoeken wat dat “iets in de zending” voor ons betekend. Dit heeft ons naar Constanta gebracht. Hier zijn we een bedrijfje opgestart waar we meubels en home-decoratie maken van pallethout en we doen kleine bouwwerkzaamheden. Hiermee willen we jongens uit de wijk voorzien van een inkomen en hen leren wat het betekent Jezus te volgen. Daarnaast zijn we betrokken bij andere activiteiten die we als YWAM organiseren. We weten en zien dat een leven met Jezus echt alle verschil maakt, daarom doen we wat we doen, we willen dat juist deze bevolkingsgroep weet hoe waardevol zij zijn en hen tot bloei zien komen.

Dit werk kunnen we niet alleen, we hebben een achterban nodig, daarom zijn we ook heel blij dat we jullie door onze nieuwsbrief op de hoogte mogen houden van ons werk en leven hier.

We hebben jou nodig!

We hebben het nodig dat er mensen zijn die voor ons bidden.

We hebben mensen nodig die ons financieel willen ondersteunen want we zijn in ons werk afhankelijk van giften.

Wil je ons ondersteunen?

Dat kan door een gift over te maken naar IBAN NL38 RABO 0326 5210 62

t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, o.v.v. 2218 Koningsstijl.

Het zou heel fijn zijn als je ons maandelijks wilt ondersteunen.

Zegen,

Marcel, Tineke, Ivanna, Juda, en Eliam

Bruintjes (- Jager.

Fam. Gaïtou – Niger

Blaise-Jeannette GaitouWij zijn Blaise, Jeannette, Caleb en Phoebé. Wij zetten ons in voor minder kansrijke kinderen en jong volwassenen in Maradi. Dit doen we met behulp van het, door ons opgezette, “Centre Caleb”. In de roeping die wij hebben proberen we het evangelie te leven en op die manier ook over te dragen Maradi (Niger), de stad waar wij wonen, telde in 2001, 147.038 inwoners en ligt vlak bij de grens met Nigeria. Maradi is het administratieve en commerciële centrum voor pinda verbouwing en geiten houderijen. Eén grote weg verbind Kano in Nigeria met Maradi. Er bevindt zich een technisch college en een onderzoekscentrum over het fokken van geiten en gevogelte.

Meer informatie: Website stichting Niger zending