Zending

Zending wordt verwoord in de opdracht die de Here Jezus Zijn discipelen opdraagt in Mattheus 28 vers. 19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Fam. Oosterloo – Sierra Leone

Hans_en_Aisha_OosterlooWij zijn Hans en Aïsha Oosterloo. In maart 1982 werd ik (Hans) uitgezonden naar Sierra Leone. Sinds 1987 werk ik samen met Aisha Oosterloo-Turray mijn vrouw, die ik in Sierra Leone heb leren kennen. Tot de dag van vandaag werk ik met mijn vrouw Aisha in de zending in dienst van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. De laatste jaren heb ik, gebruik makend van mijn ervaring en inzicht , een grotere rol gekregen op het terrein van gemeente-opbouw en training. Enkele jaren geleden werd ik gekozen als voorzitter van de Church Ministries board. Een rol die ik met plezier vervul. Ook heeft men aan mij gevraagd de coördinator voor het Ministries Department te begeleiden. Ik bezoek regelmatig gemeenten in het binnenland en preek daar ook wel als ik daar ook op zondag aanwezig ben. Aisha heeft jarenlang een aantal groepen geleid in volwasseneducatie. In Calaba Town is ze een nieuwe klas begonnen, met assistentie van verschillende anderen. Een aantal leerlingen doet ook een cursus in handvaardigheden. In 2004 hebben zij tijdens een bezoek van vertegenwoordigers van de Unie van Baptistengemeente aangegeven zichzelf als ‘zendeling voor het leven’ te zien. Ze willen zolang ze dat kunnen zich blijven inzetten voor het christelijk werk in Sierra Leone.

Meer informatie: Website Uniezendelingen

Fam. Gaïtou – Niger

Blaise-Jeannette GaitouWij zijn Blaise, Jeannette, Caleb en Phoebé. Wij zetten ons in voor minder kansrijke kinderen en jong volwassenen in Maradi. Dit doen we met behulp van het, door ons opgezette, “Centre Caleb”. In de roeping die wij hebben proberen we het evangelie te leven en op die manier ook over te dragen Maradi (Niger), de stad waar wij wonen, telde in 2001, 147.038 inwoners en ligt vlak bij de grens met Nigeria. Maradi is het administratieve en commerciële centrum voor pinda verbouwing en geiten houderijen. Eén grote weg verbind Kano in Nigeria met Maradi. Er bevindt zich een technisch college en een onderzoekscentrum over het fokken van geiten en gevogelte.

Meer informatie: Website stichting Niger zending

Fam. de Roo – Nederland

Theo-Margreet de RooWij, Theo en Margreet de Roo zijn in 2003 uitgezonden naar Kenia om daar te werken bij Mission Aviation Fellowship (MAF), samen met onze dochters Emily en Fiona. Theo werkt op de Information Services Department (ISD) aan de ontwikkeling van het vluchtplannings¬programma “Wingman” dat enthousiast is ontvangen door de andere MAF programma’s. In juli 2012 hebben wij ons opnieuw in Nederland gevestigd waar Theo zijn werkzaamheden voor MAF voortzet.

Meer informatie: Website MAF