Visie

Wij willen leven als gemeente uit de openbaring van God, zoals die door Gods Woord en de Heilige Geest tot haar komt.

Wij belijden Jezus Christus als Gods eniggeboren Zoon. Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente en de Heer van deze wereld.

Wij dopen hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Verlosser en Heer.

Missie

We willen getuigen zijn van Jezus Christus in woord en daad.
Iedereen die Jezus aanneemt, dopen we op grond van zijn of haar belijdenis.

We willen een gemeenschap van gelovigen vormen, die leeft naar Gods Woord.
We willen elkaar dienen in liefde en steunen op de weg van geloof in God.
Wij leren elkaar om op de weg van levensheiliging te groeien om zo steeds meer te lijken op Jezus Christus.