De zondagschool

De zondagsschool is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens de dienst op zondagochtend hebben de kinderen hun eigen programma. Hierin wordt hen over Gods liefde verteld. Vooraf gaan ze eerst met hun ouders mee naar de kerkzaal. Na het KIK (kinderen in de kerk) moment gaan ze naar hun eigen ruimte. Aan de hand van een thema is een programma voor ze samengesteld. Het thema is al benoemd in het KIK moment, zodat de ouders ook weten waar de kinderen mee bezig zijn.

Naast het uitdiepen van een bijbels thema wordt er tijd besteed aan het delen van persoonlijke belevenissen. De kinderen hebben altijd veel plezier met elkaar en er wordt veel gelachen en gespeeld. Op hun eigen wijze draagt de zondagsschool een steentje bij aan het ‘gemeente leven’. Zo worden er kaartjes gemaakt en gestuurd aan ouderen en zieken en worden er inzamelingsacties gehouden voor projecten in ontwikkelingslanden. Door bijvoorbeeld de schoenendoos actie leren ze heel bewust te geven aan leeftijdsgenootjes in arme landen.

Eén keer per jaar gaan de kinderen met elkaar op kamp. Dat is een hoogtepunt voor zowel kinderen als leiders/ leidsters. Met kerst is er voor alle kinderen een tas met inhoud, waaronder een fijn leesboek. Een aantal kinderen heeft met het bereiken van de middelbare schoolleeftijd moeite met afscheid nemen en meldt zich maar al te graag aan als hulp van de leiding.

Jeugdavonden

We hebben twee jeugdgroepen die op zondagavond samenkomen in ons kerkgebouw waar we zoeken naar verdieping in een thema vanuit Gods Woord, gezelligheid en ontmoeting.

De ene week de tussenjeugd (12 t/m 15 jaar) en de andere week de oudere jeugd (16 t/m 18 jaar).

Wil je een keer komen (kijken)? Dat kan! Geef je even op via onderstaand formulier.