Prediking 10 September

Preek 10 September 2017

 

Jona 2 vers. 1-10

Jona’s gebed
1 Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis.
2 Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij.
Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem.
3 Want U wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij;
al Uw baren en Uw golven sloegen over mij heen.
4 En ík zei: Verstoten ben ik van voor Uw ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen Uw heilige tempel.
5 Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij.
Zeewier was om mijn hoofd gebonden.
6 Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij.
Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God!
7 Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de HEERE; mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel.
8 Wie nietige afgoden vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is.
9 Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen; wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de HEERE!
10 Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.