Prediking 26 Mei

Prediking 26 Mei 2019

Nehemia 3:36-38 (NBV)

36. Hoor, onze God, hoe wij worden veracht! Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg inballingschap, geef hen prijs aan plunderaars

37. Dek hun misdaden niet toe, zie hunzonden niet door de vingers, want ze hebben degenen die de muur herstellen zwaar beledigd.

38. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte, het hele volk was vastbesloten door te gaan.