Prediking 30 Augustus (startzondag)

[soundcloud id=’221537465′]

1 Thessalonicenzen 4 vers. 1-8

Opwekking tot heilig leven

1 Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt.
2 Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus.
3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht,
4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid,
5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.
6 Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben.
7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging.
8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.