Prediking 7 Mei

Preek 7 Mei 2017

 

Kolossenzen 1 vers. 3-5

Dankzegging voor geloof, liefde en hoop in de gemeente
3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden,
4 omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen,
5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.