Prediking 8 November

[soundcloud id=’232102143′]

Psalmen 31 vers 15-16

15 Maar ík vertrouw op U, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn God!
16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij