Prediking 12 April

[soundcloud id=’200435878′]

Psalm 23

De HEERE is mijn Herder

1 Een psalm van David.

De HEERE is mijn Herder,

mij ontbreekt niets.

2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

3 Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,

omwille van Zijn Naam.

4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;

Uw stok en Uw staf,

die vertroosten mij.

5 U maakt voor mij de tafel gereed

voor de ogen van mijn tegenstanders;

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven

tot in lengte van dagen.