Prediking 5 April (1 ste Paasdag)

[soundcloud id=’199339378′]

Handelingen 1 vers. 3

3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.