Prediking 29 September

Prediking 29 september 2019

Galaten 3:26-28

  1. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.
  2. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
  3. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.