Prediking 6 Oktober

Prediking 6 oktober 2019

1 Korintiers 12:1-7

  1. Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.
  2. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven.
  3. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de Heilige Geest.
  4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
  5. er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
  6. er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.
  7. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.