Prediking 30 Juni

Prediking 30 Juni 2019

Genesis 1:1-3 (NBV)

  1. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
  2. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
  3. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

Johannes 1:1-5 (NBV)

  1. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
    2.Het was in het begin bij God.
  2. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
  3. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
  4. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.