Stille week 2016

In de stille week staan we als gemeente stil bij de meest ingrijpende gebeurtenis van de Bijbel en voor deze wereld. U bent van harte welkom tijdens deze vieringen om uiteindelijk op zondag het feest te vieren.

Stille week 2016