Sinds 1948 is er in Winschoten een baptisten gemeente gevestigd.
Baptisten worden o.m. gekenmerkt door een blijmoedig geloof in het evangelie van Jezus Christus. Hun antwoord op dit evangelie maken ze kenbaar door een persoonlijke keuze voor doop, avondmaal en gemeente. Iedere zondagmorgen wordt er om 9.30 uur een dienst gehouden in het kerkgebouw aan de Azaleastraat 16a.

Tijdens de dienst worden de kinderen opgevangen in de:
– Crèche (kinderen tot 3 jaar)
– Zondagsschool (basisschoolleeftijd)

Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.

Naast de diensten op zondag vinden er nog tal van activiteiten plaats binnen onze gemeente:
– Jeugdgroep 12+
– Seniorengroep
– Bidstond
– Gesprekskringen
– Zending en evangelisatie
– Roemenië comitee
– Muziekteam

Deze activiteiten verstevigen de onderlinge contacten maar zijn er bovenal op gericht om het contact met God te verdiepen.

Wilt u meer weten over de Baptisten Gemeente in Winschoten of wat baptisten nu eigenlijk geloven?
Kom dan eens naar een dienst of neem contact op met dominee Liebrecht Hellinga per email.

Elke zondagochtend dienst vanaf 09.30 uur, U bent van harte welkom !