Overdenking: Zoon van het leven ontmoet zoon van de dood 19-03-20

Korte boodschap van hoop n.a.v. Lucas 17:11-14. Corona-epidemie in zgn. lijdenstijd.