Jaarverslag van de gemeente 2021

Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we wel zeggen dat het weer een “vreemd” jaar is geweest. Een jaar met geen lijfelijke diensten, dan weer wel, dan weer niet, wel bij elkaar mogen komen, dan weer niet…….

De bestuurlijke raad heeft zo goed mogelijk geprobeerd om, in samenwerking met het Corona-kernteam en met de adviezen van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en van de Unie-ABC, de kerkdiensten en andere bijeenkomsten zo veilig mogelijk te kunnen houden.

De jaarvergadering van maart kon niet doorgaan. De najaarsvergadering in november kon wel plaats vinden.

Er zijn dit jaar 2x raadsverkiezingen gehouden. We mochten in de bestuurlijke raad 3 personen verwelkomen als nieuwe raadsleden. In de pastorale raad mochten we een persoon verwelkomen als nieuw raadslid. Twee personen zijn gestopt met hun raadswerk. Vanaf deze plaats bedankt voor jullie inzet!

Helaas hebben we in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van twee broeders en twee zusters. Zij zijn door de Heer thuisgehaald.

In de maand oktober waren er een aantal gespreksavonden over de verhouding “Man/vrouw”. We sloten oktober af met een prachtig feest; er was een doopdienst!

En in november werden vier kinderen opgedragen. We mogen dankbaar zijn voor onze allerkleinsten.

Helaas was er in december geen lijfelijke Kerstviering mogelijk. Gelukkig was de dienst online en konden we vanuit huis zelfs meedoen met de kerstquiz!

Veel mensen zijn actief geweest in 2021; zowel voor als achter de schermen. Dank!

Speciaal woord van dank aan de mensen die zich ingezet hebben om de diensten online te kunnen aanbieden. Dank voor jullie werk, flexibiliteit en inzet!

Al met al was het een bewogen jaar, maar ondanks alles mochten en mogen we ervaren dat God bij ons is.

Voor 2022 wil ik u graag een prachtige Bijbeltekst meegeven:

Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Jesaja 41:10

Namens de bestuurlijke raad,