Op reis in de lijdensweek

Op reis in de lijdensweek
In de komende week staan het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus centraal in de korte diensten die we op donderdag-, vrijdag-, en zaterdagavond en zondagochtend willen houden. De avonddiensten beginnen om 19:00 uur en de zondagochtenddienst begint om 09:30 uur. In al deze diensten willen we (virtueel) op reis gaan langs de plekken waar er wat met Jezus gebeurde of waar hij langskwam in de tijd van zijn lijden, sterven en opstanding.

Samen (kinderen, jongeren én volwassenen) zullen we de lijdenstijd beleven door te luisteren, te spreken, te overdenken, te presenteren, te zien, te zingen en te musiceren om ten volle te voelen wat Jezus voor ons heeft gedaan!

Op donderdagavond (Witte Donderdag) zullen we het laatste avondmaal vieren op authentieke wijze en stilstaan bij het lijden, op vrijdag (Goede Vrijdag) zal de kruisiging centraal staan, de zaterdag (Stille Zaterdag) staan we stil bij het sterven en leven we in gezamenlijke rouw met op zondag (Eerste Paasdag) natuurlijk de opstanding!

Wat zou het fijn zijn om als gemeente dit gezamenlijk te beleven.