Vertelling over de dinsdag voor het Joodse Paasfeest. De dag van de tempelreiniging.