Vertelling over de woensdag die de naam heeft gekregen, ‘dag van Jezus’ laatste woorden’. Die dag gaf Jezus Zijn laatste onderwijs, twee dagen voor Zijn dood en opstanding.